Käsittääkseni psykiatriassa kiistellään traumaattisen amnesian mahdollisuudesta. - Onko se mahdollista? Kuinka ihminen saattaa unohtaa kauhukokemuksia?

Kyllä se on mahdollista ja tässä rakenteellisen dissosiaation teoria on niin loistavasti oikeassa.

Traumaattisessa amnesiassa ihminen syyllistää itseään - ei sitä jonka syyllisyyden takia amnesia on aikanaan syntynyt.

Traumaattinen amnesia aiheuttaa itsesyrjäyttämistä. - Amnesiaan liittyvistä oireista kärsivä pitää itseään sekundakappaleena. - Se on hänen sisin tuntonsa. Amnesia voi johtaa täydelliseen itsetunnon puuttumiseen. - Myös yleistyneeseen paniikkihäiriöön. - Ahmintaan, anoreksiaan. Eri tavoin itsetuhoiseen käyttäytymiseen. Masennukseen.

Amnesia syntyy täydellisen turvattomuuden ja petoksen, pettymisen, hirvistymisen maastossa. Amnesia sulkeistaa sen mitä ei tohdi käsitellä reaaliaikaisesti.

Luulen että trauman aiheuttajataholle uhrin amnesia on ihmetyksen aihe. - Trauman aiheuttajataholla voinee olla esimerkiksi murhasuunnitelmia uhrin vaientamiseksi. - Mutta uhria ei tarvitse vaientaa! Uhri ei osaa puhua siitä mitä hän ei muista.

Traumaattinen amnesia aiheuttaa täydellisen virhetulkinnan omista todellisista voimavaroista ja omasta todellisesta ihmisyyden profiilista.

Traumaattisen amnesian vallassa ihminen - uhri - käsikirjoittaa elämänsä väärin!

Näin tie valaistumiseen ei pysty olemaan muuta kuin sekä surua että hämmästynyttä voimaantunutta iloa.

Koskaan ei ole liian myöhäistä olla tasapainoisesti iloinen.